03 July 2009

Preparations 1 - Map of Samuel Fritz


De afgelopen maanden met Hilbert van der Meer  naar de kaarten van Ecuador en Peru gekeken. En ook naar de oude kaart van Samuel Fritz uit 1707 die opgenomen is in een atlas die we op 19 juni 1980 cadeau kregen van Paulien en Frits Greup (toenmalige ambassadeur van Colombia): "Atlas de mapas antiguos de Colombia, Siglo XVI a XIX", 2nd edicion. E.C. Latorre, Editora Arco, Bogota-Colombia.

Bij Lamina XXVII, p. 87, stond de volgende legenda (zie afbeelding hierboven): 
"Loop van de rivier Marañon. Dit is één van de eerste kaarten en de meest interessante van die tijd die verschenen is over de loop van de Amazone en die te danken is aan de inspanning van de missionaris jezuiet Samuel Fritz (1654-1728), die gedurende vele jaren het evangelie heeft lopen prediken in de regionen die doorstroomd worden door de grote rivier en die gestreden heeft met de Portugese autoriteiten ter verdediging van de rechten van Spanje. De heer de la Condamine heeft deze kaart gebruikt als basis voor de kartering van de rivier in 1744 en volgens zijn woorden: "...deze kaart is een waardevol en uniek stuk, bewijs van bekwaamheid van haar maker als men rekening houdt met het ontbreken van instrumenten, met zijn ziekte en met de omstandigheden van de navigatie...." Deze kaart werd voor de eerste keer gedrukt en gepubliceerd  in Quito, daarna gereproduceerd in Parijs in 1777 in het tijdschrift "Recueil de Lettres adifiantes et curieus", en is veel later gepubliceerd in Madrid." (vertaling Hilbert)

No comments:

Post a Comment

Comments and remarks